Επιμέτρηση

 

Μια πολύ σημαντική διαδικασία η οποία θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο κατά την τοποθέτηση και θα διασφαλίσει την σωστή λειτουργία του προϊόντος, είναι η σωστή επιμέτρηση του ανοίγματος.

 

Η πλειοψηφία των σητών τοποθετείται στον τοίχο, εσωτερικά του ανοίγματος (πρέκι/λαμπάς), αλλά εξωτερικά του κουφώματος (τζαμιλίκι). Επίσης υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ανοιγόμενων κουφωμάτων όπου οι σήτες τοποθετούνται σε ενιαία κάσα και όχι σε τοίχο, πάντα εξωτερικά απο το τζαμιλίκι.

 

Η επιμέτρηση οφείλει να γίνεται με ακρίβεια χιλιοστού στο σημείο του ανοίγματος όπου θα τοποθετηθεί η σήτα. Στις οδηγίες που ακολουθούν, περιγράφεται ο σωστός τρόπος επιμέτρησης ενός ανοίγματος ώστε το τελικό προϊόν να χωράει στο άνοιγμα για το οποίο θα κατασκευαστεί.

 

Εφόσον πάντα λαμβάνουμε υπόψη την μικρότερη μέτρηση, όπου υπάρχουν αποκλίσεις στις διαστάσεις, το προϊόν πρέπει να τακάρεται ώστε να μην υπάρχουν τριβές και η λειτουργία του να είναι απρόσκοπτη. 

 

1) Μέτρηση πλάτους

Η μέτρηση διάστασης πλάτους του ανοίγματος είναι προτιμότερο να γίνεται σε 3 σημεία. Μια μέτρηση στο πάνω μέρος, μια στο κέντρο του ανοίγματος και μια στο κάτω μέρος. Λαμβάνουμε υπόψη πάντα την μικρότερη απο τις 3 μετρήσεις. Σε περιπτώσεις μικρών παραθύρων μπορούν να γίνουν 2 μετρήσεις, μια στο πάνω και μια στο κάτω μέρος του ανοίγματος.

 

2) Μέτρηση ύψους

Η μέτρηση διάστασης ύψους του ανοίγματος είναι προτιμότερο να γίνεται σε 2 σημεία. Μια μέτρηση στο αριστερό μέρος, και μια στο δεξιό μέρος του ανοίγματος. Λαμβάνουμε υπόψη πάντα την μικρότερη απο τις 2 μετρήσεις. Σε περιπτώσεις κουφωμάτων μεγάλου πλάτους επιβάλλεται να γίνουν 3 μετρήσεις, να προστεθεί δηλαδή και μια μέτρηση στο κέντρο του ανοίγματος.

 

 

Οι τελικές μετρήσεις που αποστέλλονται γραπτά, πρέπει να αναφέρουν πάντα σε χιλιοστά, πρώτα το πλάτος και στη συνέχεια το ύψος. Τα προϊόντα κατασκευάζονται στις διαστάσεις που αναφέρονται με ανοχή +/- 1mm.