Τύποι σητών

 

Οι τύποι σητών διαχωρίζονται κυρίως βάσει του τρόπου κίνησής τους καθώς επίσης και της τυπολογίας πανιού που διαθέτουν.

 

Έτσι λοιπόν όσον αφορά την κίνηση τους τα προϊόντα διακρίνονται σε:
 

α) Κάθετης κίνησης

Τέτοια προϊόντα είναι:

- Κάθετη ελατηρίου

- Κάθετη Frame

- Starla κάθετη

- Cronos ηλεκτροκίνητη

 

β) Οριζόντιας κίνησης

Τέτοια προϊόντα είναι:

- Οριζόντια ελατηρίου

- Roller Scorpion

- Thèa

- Marta E-type

- Luna

- Starla

- Starla Frame

 

γ) Σήτες σε τελάρο

Τέτοια προϊόντα είναι:

- Ανοιγόμενη

- Επάλληλη

- Σταθερή

 

 

Όσον αφορά τον τύπο πανιού τα προϊόντα κατηγοριοποιούνται ως εξής:
 

α) Ίσιο πανί

- Κάθετη και Οριζόντια ελατηρίου

- Roller Scorpion

- Thèa

- Cronos ηλεκτροκίνητη

- Ανοιγόμενη

- Επάλληλη

- Σταθερή

 

β) Πλισέ πανί

- Starla

- Starla Frame

- Luna

- Marta E-type

 

Οι διαφορές στην κίνηση των προϊόντων και στους τύπους των πανιών προκύπτουν καθαρά για λόγους σχεδιασμού και πρακτικότητας ανάλογα με τον τύπο κουφώματος για τον οποίο προτείνονται.